Etapy procesu intensyfikacji

Analiza zróżnicowania rolnictwa w świecie i procesu intensyfikacji produkcji rolnej w poszczególnych krajach wskazuje na istnienie pewnych ogólnych prawidłowości, zgodnie z którymi układają się proporcje czynników produkcji decydujące o poziomie i charakterze intensywności gospodarki rolnej. W każdym kraju istnieją w określonym momencie historycznym pewne zasoby poszczególnych czynników produkcji. Decydują one, jak już wyjaśnialiśmy uprzednio, o poziomie i charakterze intensywności produkcji rolniczej. Inaczej kształtuje się ona w krajach zasobnych w ziemię o małej gęstości zaludnienia, inaczej w krajach gęsto zaludnionych, inaczej w krajach uprzemysłowionych, inaczej w technicznie nierozwiniętych itp. Zasobność poszczególnych krajów w czynniki produkcji wywiera wpływ na sposób gospodarowania przedsiębiorstw przez odpowiednią strukturę cen i kosztów w rolnictwie. Rynek czynników produkcji jest mechanizmem dostosowującym sposób gospodarowania do obiektywnej sytuacji w dziedzinie zasobów poszczególnych czynników produkcji. Cena ziemi w stosunku do ceny innych czynników produkcji jest niska tam, gdzie jest jej względnie dużo. Prawidłowość tę mogą zniekształcać okresowo czynniki natury społeczno-ekonomicznej, związane z odpływem ludzi ze wsi do miast i wypadaniem ziemi z użytkowania w sektorze chłopskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>