Arbitrazowe operacje

Dokonywanie zamiany (kupna-sprzedaży) papierów wartościowych, monet i dewiz w celu osiągnięcia zysku kursowego przez wykorzystanie różnic między ceną danych wartości na różnych rynkach: w okresie pełnej wymienialności biletów bankowych dokonywane były złotymi monetami przyczyniając się do utrzymywania wahania kursów dewiz w granicach złotych punktów: obecnie najczęściej stosowany jest arbitraż dewizowy, przy czym rozróżnia się: 1. arbitraż prosty (— bezpośredni) polegający na tym, że chcąc dokonać przekazu pieniężnego z kraju ,,A” do kraju ,,B” można — w zależności od poziomu kursu obcej waluty w obu krajach — bądź nabyć w kraju „A” walutę kraju ,,B”, bądź sprzedać w kraju ,,B” walutę kraju ,,A”: 2. arbitraż złożony (= pośredni) polegający na dokonaniu kilku związanych ze sobą transakcji walutowych, np. sprzedajemy dolary za funty, za które kupujemy franki, które znów sprzedajemy za dolary, powracając w ten sposób do pierwotnej pozycji posiadania dolarów. Arbitrażem dewizowym zajmują się przede wszystkim wielkie banki -kapitalistyczne, w których specjalnie w tym celu stworzone wydziały utrzymują stałą łączność telefoniczną z najważniejszymi zagranicznymi rynkami pieniężnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>