Gospodarka skarbowa

Gospodarka skarbowa nie może być rozpatrywana tylko z punktu widzenia ściągania przez rząd pewnej części dochodów społeczeństwa, W wielu bowiem państwach, a szczególnie dotyczyło to krajów później wkraczających na tory gospodarki kapitalistycznej, rządy ze zgromadzonych w budżecie środków finansowych podejmowały rozległe inwestycje. Wobec słabości kapitału prywatnego, inwestycje te odgrywały zasadniczą rolę nie tylko w bezpośredniej rozbudowie infrastruktury (budowa dróg, kolei, łączności itp.), ale także wpływały na nakręcanie koniunktury gospodarczej. Inwestycje finansowane z budżetu stwarzały bowiem zapotrzebowanie na wiele wyrobów przemysłowych, co zachęcało prywatnych wytwórców do podejmowania ich produkcji. Rozwój produkcji powodował wzrost zatrudnienia robotników. Ci z kolei, wydatkując otrzymane zarobki, zwiększali zapotrzebowanie na wytwory niektórych działów przemysłu lekkiego. Rosnący popyt na artykuły produkowane w fabrykach włókienniczych, spożywczych itp. powodował rosnące zamówienia fabrykantów na środki produkcji. Ożywiało to koniunkturę w przemyśle ciężkim i maszynowym. W ten sposób inwestycje państwowe miały istotne znaczenie dla przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego krajów pozbawionych większych kapitałów prywatnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>