Podzial inwestycji

Specyficzne cechy procesu produkcyjnego w rolnictwie i wielorakość funkcji, jakie spełniają trwałe środki produkcji w rolnictwie, powodują że w literaturze ekonomicznej spotykamy się z podziałem inwestycji według wielu kryteriów. Przytoczymy zatem kilka podstawowych podziałów. Przyjmując za kryterium podziału inwestycji ich rolę w procesie odnowy fizycznej postaci środków trwałych i powiązanie z postępem technicznym, inwestycje brutto dzielą się na: restytucyjne (odtworzeniowe), zastępujące obiekty wycofane z eksploatacji .na skutek ich zużycia fizycznego lub moralnego oraz rozwojowe (modernizacyjne), umożliwiające zwiększenie potencjału użytkowanego majątku trwałego. Jednym z najczęściej spotykanych jest podział wynikający ze ścisłości powiązania środków trwałych z realizacją zadań produkcyjnych. Według tego kryterium inwestycje dzieli się .na: produkcyjne (np. obora, chlewnia, magazyn) i nieprodukcyjne (np. świetlica, budynek biurowy). Stosując jako kryterium podziału zakres poczynań inwestycyjnych, inwestycje dzieli się na: cząstkowe (np. zakup dodatkowego wyposażenia mechanizacyjnego w magazynie) i kompleksowe (np. budowa fermy przemysłowej tuczu trzody chlewnej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>