Wolny rynek rolny

Tak zwany wolny rynek rolny (czyli targowiskowy) obejmuje transakcje zawierane bezpośrednio między producentami a konsumentami (zwykle na targowiskach) oraz transakcje handlowe między rolnikami wewnątrz wsi (rynek wiejski). Rynek targowiskowy stanowi dość istotną formę zaopatrzenia nierolniczej ludności małych miast i osad. Rynek ten stanowi element racjonalizacji systemu obrotu żywnością. Obrót targowiskowy zwalnia aparat handlowy od obowiązków, których mię mógłby spełnić przy odpowiednio niskim poziomie kosztów dystrybucji. Przy małej odległości między producentami i konsumentem pośrednictwo aparatu handlu staje się zbędne. Wynagrodzenie mieszczące się w marży handlowej na rynku targowiskowym stwarza możliwość intensywniejszego wykorzystania rezerw siły roboczej w gospodarstwach chłopskich. Na terenie większych miast rynek targowiskowy spełnia wiele pożytecznych, choć odmiennych funkcji. Po pierwsze, wypełnia luki w działalności sieci handlu detalicznego, po drugie — stanowi dla niej instytucję konkurencyjną pod względem jakości produktów i sprawności obsługi. Z obrotu targowiskowego można też uzyskać pewną orientację cenową w zakresie ogólnej polityki ekonomicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>