Wyposazenie techniczne

Poziom i struktura wyposażenia technicznego rolnictwa polskiego wskazuje na ogólną prawidłowość charakteryzującą strukturę ekonomiczną naszej gospodarki narodowej. Polega oma na niższym poziomie uzbrojenia technicznego pracy w rolnictwie w porównaniu do pozarolniczych działów gospodarki narodowej. Rolnictwo polskie znajduje się obecnie we wczesnym stadium technizacji. To stadium rozwoju w rozwiniętych krajach kapitalistycznych zakończyło się w pierwszej połowie obecnego wieku. Charakterystyczny dla niego jest niski organiczny skład kapitału (stosunek między kapitałem trwałym, ucieleśnionym w kapitałowych środ-.kach produkcji, a kapitałem zmiennym wyrażającym się w liczbie zatrudnionych). W krajach gospodarczo rozwiniętych przyrost kapitału (środków trwałych) na l zatrudnionego w rolnictwie jest od dłuższego czasu szybszy niż poza rolnictwem (w dużym stopniu dzięki szybkiemu spadkowi zatrudnienia w rolnictwie). W Polsce proces ten jeszcze się nie rozpoczął. W strukturze technicznego wyposażenia rolnictwa polskiego przytłaczający jest udział budynków (80% wartości brutto środków trwałych rolnictwa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>