Prawo akumulacji

Prawo określające przede wszystkim wpływ wzrostu kapitału na położenie klasy robotniczej. Akumulacja kapitalistyczna polega na przekształceniu części wartości dodatkowej w nowy dodatkowy kapitał. Wzrost kapitału rozszerza pole produkcji, sprzyja postępowi technicznemu oraz podniesieniu siły produkcyjnej pracy: jednocześnie jednak rozszerza zakres kapitalistycznych stosunków wyzysku i prowadzi do zaostrzenia wewnętrznych sprzeczności i antagonizmów klasowych społeczeństwa kapitalistycznego. Akumulacji kapitalistycznej towarzyszy koncentracja środków produkcji i bogactwa w rękach kapitalistów, uzupełnia zaś ten proces centralizacja kapitałów już istniejących. Szczególną rolę w procesie kapitalistycznej akumulacji oraz związanej z tym koncentracji i centralizacji odgrywa wzrost organicznego składu kapitału, czyli silniejszy wzrost jego części stałej w porównaniu ze zmienną, reprezentującą wyłącznie popyt na siłę roboczą. W miarę wzrostu składu organicznego odtwarzane kapitały dawniej już istniejące odpychają coraz więcej robotników uprzednio zatrudnionych, powstające zaś kapitały przyciągają coraz mniej nowych robotników w porównaniu ze swą wielkością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>